Skoči na vsebino

Prvo srečanje organizacij v Novem mestu

14.06.2023
Novica 2-slika 1.jpg

V okviru novo vzpostavljenega Sistema lokalne blaginje se je odvilo 1. srečanje nevladnih organizacij, društev ter javnih in zasebnih zavodov v Mestni občini Novo mesto. Dogodek je bil organiziran z namenom povezovanja, izmenjave informacij in opolnomočenja občanov za iskanje rešitev svojih življenjskih izzivov.

Na dogodku so se zbrali predstavniki 40 različnih organizacij, zavodov in društev, ki so si bili enotni, da so tovrstni dogodki pomembni za delo vsakega posameznika in za širšo skupnost. S sodelovanjem, poznavanjem dela različnih deležnikov in zbiranjem informacij, lahko vsi skupaj dvignemo blaginjo v naši lokalni skupnosti in kakovost življenja vsakega občana. 

Zbrane je pozdravila podžupanja Sara Tomšič, ki se je naprej zahvalila vsem udeležencem za njihov vsakodnevni trud in dobro voljo, ki ju vlagajo pri svojem delu na najrazličnejših področjih družbenega življenja. Predstavila je Sistem lokalne blaginje, katerega glavni namen je vzpostaviti procese koordinacije vseh obstoječih storitev na našem območju na enem mestu s ciljem pomagati našim občankam in občanom pri različnih življenjskih izzivih iz socialnega ter zdravstveno-varstvenega področja in širšega družbenega življenja. Z našim povezovanjem, izmenjavanjem informacij in dobrih praks bomo tako lahko dosegli zastavljen cilj – opolnomočiti čim večje število občanov za iskanje rešitev, dvigniti stopnjo njihove informiranosti in s tem tudi kakovost življenja. 

V okviru srečanja, ki je potekalo v Kulturnem centru Janeza Trdine, se je kot prvi širšemu občinstvu predstavil Zavod Novo mesto. Direktor Aleš Makovac je ob tej priložnosti izpostavil delo, cilj in namen Zavoda, ter velik pomen, ki ga različne vsebine doprinašajo v vsak dan naših občanov in občank (kulturne, športne, turistične in mladinske dejavnosti). 

Vsako leto bosta potekala vsaj dva tovrstna srečanja organizacij, ki delujejo v Novem mestu. Naslednje srečanje, na katerem se bo med drugim imela priložnost predstaviti druga organizacija, je predvideno v decembru 2023.