Skoči na vsebino

Kako uveljavljam pravico do starševskega dopusta?

Starševski dopust je namenjen materi in očetu, v trajanju 130 dni za vsakega od staršev (skupaj 260 dni) v obliki polne ali delne odsotnosti z dela.

Mati lahko na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih in jih lahko izkoristi samo ona (oče lahko praviloma izrabi največ 230 dni, izjemoma vseh 260 dni).

Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta (mati lahko izrabi vseh 260 dni).

V primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se starševski dopust podaljša. Del starševskega dopusta v trajanju največ 75 dni starša lahko preneseta in izrabita do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

Pravico uveljavljate na krajevno pristojni enoti (glede na mamino stalno bivanje) hkrati z uveljavljanjem pravice do materinskega dopusta.

Osnova za starševsko nadomestilo je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust.

Kdo mi lahko pomaga? Kaj mi je na voljo?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Tel: 01 369 77 00

CSD Novo mesto,  Resslova ulica 7b, 8000 Novo mesto
https://www.csd-slovenije.si/csd-dolenjska-in-bela-krajina/enota-novo-mesto/

Tel: 07 39 32 640 


Pomembne povezave

Zakonodaja:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4932
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688


Morda vam bo všeč tudi: 

https://www.gov.si/teme/pravice-ob-rojstvu-otroka/  
https://www.csd-slovenije.si/csd-ljubljana/pogosta-vprasanja-in-odgovori/  


Objavljeno: 13.10.2023, zadnja sprememba: 20.10.2023

Kako ste zadovoljni s prispevkom? Ali vam katera informacija manjka? Če da, katera? Dodaj vsebino med priljubljeneDodaj v moje vsebine