Skoči na vsebino

Kdo v MONM izvaja mediacijo?

Na Mestni občini Novo mesto smo vzpostavili sistem izvensodnega reševanja sporov t. i. Center za alternativno reševanje sporov, z namenom izvajanja mediacij. Gre za občanom prijazno storitev, s katero podpiramo hitro in učinkovito reševanje sporov ter ohranjanje pozitivnih odnosov.

Kaj je mediacija?

Mediacija je prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov. V mediaciji stranki ob pomoči mediatorja (nevtralne tretje osebe) poskušata doseči mirno rešitev spora. Glavna prednost mediacije za razliko od sodnega postopka je, da se stranki sami odločita, ali in kako bosta reševali spor. Pri tem jima pomaga mediator.

Kdo je mediator?

Mediator je strokovno usposobljena nepristranska tretja oseba, ki vodi mediacijo. Njegova vloga je, da strankama pomaga prepoznati njune interese, z namenom doseči rešitev, ki ustreza obema. Veliko ljudi zamenjuje mediatorja s sodnikom oziroma nekom, ki bo o sporu odločil. Nasprotno, namen mediatorja je, da stranki vodi k sporazumni rešitvi spora.

Mediator s svojo neodvisnostjo skrbi za nepristransko, mirno in zakonito reševanje sporov.

Zakaj mediacija?

V pravnem smislu so spori pogosto zapleteni, sodni postopki strogo formalni in praviloma dolgotrajni. O sporu odloči sodnik. Sodni postopki ne smejo upoštevati ozadja spora, ki izhaja iz osebnega ali poslovnega odnosa med strankama.

Mediacija strankama omogoča, da pri oblikovanju rešitve njunega spora aktivno sodelujeta, pri čemer ju skozi postopek vodi mediator, kot nepristranska tretja oseba. Rezultat mediacije je posameznemu primeru prilagojena, za obe stranki sprejemljiva in fleksibilna rešitev, usmerjena v prihodnost, kar lahko izboljša medsebojne odnose in omogoča nadaljnje sodelovanje. Rešitve, pri katerih stranke same sodelujejo in jih oblikujejo, so trdnejše in dolgotrajnejše.

V mediaciji ni poražencev in zmagovalcev. Stranki nič ne izgubita, lahko pa jima uspe skleniti dogovor.

Prednosti mediacije:


Pomen spodbujanja mediacij znotraj lokalne skupnosti

V lokalnih okoljih se pogosto stranke med seboj poznajo, vsaj na videz, spori so za posameznike ali skupine pomembni, saj se dotikajo vsakdanjega življenja.

Spori prepogosto vodijo v prekinitev odnosov oziroma komunikacije, kar hromi življenje in delo posameznikov ali skupin v lokalnem okolju. Zato so dobri odnosi in komunikacija med njimi zelo pomembni.

Vloga mediacije znotraj lokalne skupnosti je pomembna, ker poleg razreševanja spornih situacij spodbuja komunikacijo med posamezniki in skupinami v skupnosti, odpira prostor za dialog, preverjanje interesov in iskanje skupnih rešitev med posamezniki in skupinami, ki sestavljajo lokalno skupnost.


Stroški mediacije

Večina sporov se reši v prvih treh urah, in sicer na enem ali dveh srečanjih.

Kako do mediacije?

Mediacije se bodo izvajale za vse spore iz različnih razmerij in v zvezi z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo in se glede njih poravnajo.

Kako poteka mediacija?

Prvi korak
Načelo prostovoljnosti je eno izmed pomembnejših načel pri mediaciji. Zato je prvi korak odločitev stranke, da se za reševanje svojega spora odloči za postopek mediacije. Predlog za začetek mediacije je lahko podan tudi enostransko, postopek mediacije pa je izvedljiv samo, če se prostovoljno odločita obe strani, zato je pred začetkom mediacijskega postopka potrebno pridobiti soglasje obeh strank. Pri tem lahko pomaga mediator.

Ko vsi udeleženi soglašajo z mediacijo, pride do prvega srečanja.

Potek:

  1. Mediator strankama pojasni, kaj je mediacija in kako bo potekala.
  2. Vsaka stranka predstavi svoje videnje spora.
  3. Mediator strankama pomaga poiskati njune skupne interese. Po potrebi lahko s stranko izvede ločeni sestanek.
  4. Nato stranki s pomočjo mediatorja oblikujeta možno rešitev, kjer se upoštevajo želje obeh.
  5. Sporazumno rešitev, ki jo strankama pomaga pripraviti mediator, je možno zapisati tudi v obliki izvršilnega naslova s poravnavo pred sodnikom ali pred notarjem.


Zgodba o limonah na enostaven način prikaže, kako lahko z mediacijo učinkovitejše rešimo spor

Sestri Maja in Anja sta se prepirali za eno limono, ki so jo imeli doma. Vsaka je želela celo limono in nobena ni bila pripravljena popustiti. V situacijo poseže njun oče, ki ima dovolj prepira in vpitja. Problem je rešil zelo na kratko. Limono je prerezal na pol. Posledica je bila ta, da sta sestri s svojimi glasnimi argumenti in solzami »napadli« očeta. Oče začudeno vpraša zakaj. Anja pojasni, da potrebuje celo limono, da si iztisne sok in naredi limonado, Maja pa potrebuje lupino, ker želi narediti limonino pito. Primer nam pokaže, če bi oče najprej raziskal interese in želje, bi bila lahko dosežena rešitev, ki bi zadovoljila obe strani.

Zgodba o limoni nam na enostaven način prikaže prednosti, ki jih nudi mediacija. Stranki imata nadzor nad postopkom in pri oblikovanju rešitve spora, ki je zanju sprejemljiva, aktivno sodelujeta. Znano je, da se dogovorov, do katerih pridemo sami, raje držimo.

V interesu vseh je mirno reševanje sporov

V odnosu med ljudmi so spori normalen del življenja. Ni vedno v naši moči, da lahko vplivamo na njihovo prisotnost, lahko pa bistveno vplivamo na način njihovega reševanja. Pomembno je, da spora ne zaostrujemo, temveč poskušamo razumeti situacijo. Mediacija je tako pot do mirnega načina reševanja sporov in pot do srečanja obojestranskih interesov in njihovih izpolnitev.

»Razreševanje konfliktov je bogata naložba v uspešnost, dobre odnose in zdravje.« (Kitajski pregovor)

Kdo mi lahko pomaga? Kaj mi je na voljo?

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Tel: +386 7 39 39 242

Zavod mediacija Mediamir, Košenice 17A, 8000 Novo mesto 


Pomembne povezave

Zakonodaja:

http://www.pisrs.si/Pis.web
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa


Morda vam bo všeč tudi: 

https://nasodiscu.si/mediacija
https://www.gov.si/teme/mediacija-v-druzinskih-sporih/
https://www.slo-med.si/
https://www.gzdbk.si/si/dejavnosti/mediacije/kaj/


Objavljeno: 17.10.2023, zadnja sprememba: 20.10.2023

Kako ste zadovoljni s prispevkom? Ali vam katera informacija manjka? Če da, katera? Dodaj vsebino med priljubljeneDodaj v moje vsebine